Stredisko

Spoločnosť AIR CARPATIA využíva hangár a administratívne priestory v areáli Aeroklubu Boleráz – 1.poschodie. Súčasťou sú kancelárie vedenia a inštruktorov, moderne zariadená učebňa pre výuku teórie + hangárovacie priestory pre naše lietadlá i lietadlá klientov.

Podrobnejšie informácie :

ICAO kód: LZTR
Volací znak: Boleráz prevádzka
Frekvencia: 123,5 MHz
Povolená prevádzka: VFR
Prevádzkové obmedzenia: Od 1000ft/300m AGL začína TMA Bratislava.
Poloha: 9 km GEO 333° Trnava
Vzťažný bod letiska: 48°27’16″N / 17°31’05″E
Nadmorská výška ELEV: 200m/656ft

Trasovanie: Do miesta Z miesta Trasovanie:
Z:
Do miesta:

Vzletová a pristávacia dráha (VPD/RWY) :

Povrch: Tráva
Označenie: 32/14
Zemepisný smer: 320° – 140°
Rozmery: 1200×150 m
Pozdĺžny sklon: V smere RWY 140° 1,7 %
Priečny sklon: Žiadny
Únosnosť: 5 700kg / 0,7 MPa
Okruhy: RWY 14 ľavé, RWY 32 pravé
Vzletová a pristávacia plocha (VPP) :

Voľná pristávacia plocha 2750m X 200m

Vybavenie :

Pohonné hmoty: AVGAS 100
Mazivá: Aeroshell 100, MS 20, Elf 100 AD
Stravovanie: Reštaurácie v Bolerázi, alebo Smoleniciach. V areáli letiska počas plnej sezóny funguje bar.
Hangár a ubytovanie: Kapacity sú obmedzené, odporúčame kontaktovať dispečing AIR CARPATIA.